Klachten

Kindercentrum Marijtje Doets is er al meer dan 20 jaar voor kinderen en hun ouders. We vinden het heel belangrijk dat iedereen blij en tevreden is met wat wij doen, en hoe we het doen. Daarom luisteren we graag naar uw suggesties en ideeën, maar ook naar klachten. Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets niet gaat zoals u graag zou willen. Dat horen we dan graag! 

De opvang van uw kind doen wij niet alleen, maar samen met u als ouder én met het kind. Daarom willen we graag weten wat u belangrijk vindt en wanneer u ontevreden bent. We gaan ervan uit dat we allemaal het beste willen voor uw kind, en doen dan ook ons uiterste best om de situatie te verbeteren als u aangeeft dat er iets niet gaat zoals u graag zou willen. Blijf dus niet lopen met klachten of ontevredenheid! Als we het niet weten, kunnen we er niks aan veranderen. 

kinderopvang Almere buiten BSO Almere buiten Dag opvang Almere buiten
kinderopvang Almere buiten BSO Almere buiten Dag opvang Almere buiten

Klachtenjaarverslag

Wij zijn verplicht om elk jaar ons klachtenjaarverslag in te leveren bij de GGD. Hierin kunt u lezen hoe we eventuele klachten hebben opgelost en afgehandeld. Dit rapport kan iedereen bij ons opvragen. Als u niet tevreden bent over hoe wij een klacht hebben afgehandeld, kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. 

Kindercentrum Marijtje Doets is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor garanderen we een onafhankelijke behandeling van uw klacht.