Klachten

Klachten

Kindercentrum Marijtje Doets hecht veel waarde aan de mening van haar klanten. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat onze klanten tevreden zijn met onze dienstverlening. Om de tevredenheid te waarborgen trachten wij zo goed mogelijk te luisteren naar onze klanten. Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten verlopen is het mogelijk dat u een keer ontevreden bent. In dat geval willen wij dat graag van u horen.

Het kindercentrum ziet de opvang van uw kind als een samenspel tussen u, uw kind en onze organisatie. Door goed naar u te luisteren weten wij wat u belangrijk vindt en kunnen wij onze dienstverlening beter afstemmen op uw behoeften. Wij gaan ervan uit dat u uw kritiek uit vanuit een sterke betrokkenheid en de wens de situatie te verbeteren. In geen enkel geval moet u de indruk krijgen dat een klacht negatieve invloed heeft op de opvang van uw kind. Om ontevredenheid niet sluimerend te laten voortbestaan vragen wij u uw klacht direct kenbaar te maken.

Elk jaar leveren we bij de GGD ons klachtenjaarverslag aan. Hierin kunt u onder meer teruglezen hoe we eventuele klachten hebben opgelost en afgehandeld. Dit rapport kan door een ieder bij ons worden opgevraagd. Mocht u niet tevreden zijn over een klachtafhandeling dan kun je terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Ook heeft het Kindercentrum zich aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierdoor is een onafhankelijke behandeling van uw klacht gewaarborgd. 

Contact ons.

  • +365497220
  • info@marijtjedoets.nl