Dagopvang Willem

Klik hier voor de virtuele rondgang in ons kindercentrum gevestigd aan de Willem de Vlaminghstraat 31 met Google Street View.

Dagopvang Willem is gevestigd in de Oostvaardersbuurt aan de Willem de Vlaminghstraat 31 en is van maandag t/m vrijdag geopend van 07:00 tot 19:00. Deze locatie bestaat inmiddels al ruim 18 jaar en wordt dan ook gezien als ons ‘hoofdkantoor’ aangezien ook het kantoor hier is gevestigd. Op deze locatie bieden wij op drie stamgroepen opvang aan. De verdeling is als volgt:

Babygroep ‘De Matroosjes’  

Leeftijd: 0 tot 2 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 4

Peutergroep ‘De Kapiteintjes’

Leeftijd: 2 tot 4 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 2

Peutergroep ‘De Piraatjes’

Leeftijd: 2 tot 4 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 2

Op de dagopvang werken wij met maandelijkse thema’s die aansluiten op de doelgroep en passen bij de beleveniswereld van het kind. Bij de thema’s horen een aantal woorden die die maand centraals staan, verschillende boekjes, knutselwerkjes en activiteiten. Hierdoor wordt gedurende de dag aan de vier ontwikkelingsgebieden gewerkt, te weten:

  • De emotionele ontwikkeling
  • De persoonlijke ontwikkeling
  • De sociale ontwikkeling en
  • De morele ontwikkeling.

Hoe wordt ingespeeld op deze vier ontwikkelingsgebieden kunt u eventueel teruglezen in ons beleidsplan. Het beleidsplan is eveneens op deze website terug te vinden.

Daarnaast leren de kinderen op spelenderwijs met andere kinderen om te gaan waardoor ze leren delen, samen spelen maar ook het aangeven van eigen grenzen is hierbij erg belangrijk.


Willem de Vlaminghstraat 31
1335 PP ALMERE (Oostvaardersbuurt)
036-5497220
LRK-nummer: 617238030