Dagopvang De Seizoentjes

Dagopvang de Seizoentjes is nu ruim twee jaar geleden, na een flinke verbouwing, geopend in de Seizoenenbuurt op de Aprilstraat 107.  Deze locatie is van maandag t/m vrijdag geopend van 07:00 tot 19:00. Deze locatie heeft twee stamgroepen, te weten:

Babygroep ‘De Zomer’

Leeftijd:  0 tot 2 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 4

Peutergroep ‘de Winter’

Leeftijd: 2 tot 4 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 2

De groep ‘De Winter’ is momenteel een gemengde groep. De groep bestaat uit kinderen die gebruik maken van de peuteropvang en kinderen die gebruik maken van de dagopvang. Dit betekent dat de kinderen van de peuteropvang om 08:30 worden gebracht en om 11:45 weer worden opgehaald. Kinderen op de dagopvang kunnen gebruik maken van onze diensten van 07:00 tot 19:00. De leeftijd op deze groep is echter te allen tijde 2 tot 4 jaar.

Op de peuteropvang worden geen nieuwe kinderen meer aangenomen. Dit betekent dat het nog maximaal tot augustus 2021 een gemengde groep is. Daarna zal er alleen dagopvang worden aangeboden.

Op de dagopvang werken wij met maandelijkse thema’s die aansluiten op de doelgroep en passen bij de beleveniswereld van het kind. Bij de thema’s horen een aantal woorden die die maand centraals staan, verschillende boekjes, knutselwerkjes en activiteiten. Hierdoor wordt gedurende de dag aan de vier ontwikkelingsgebieden gewerkt, te weten:

  • De emotionele ontwikkeling
  • De persoonlijke ontwikkeling
  • De sociale ontwikkeling en
  • De morele ontwikkeling.

Hoe wordt ingespeeld op deze vier ontwikkelingsgebieden kunt u eventueel teruglezen in ons beleidsplan. Het beleidsplan is eveneens op deze website terug te vinden.

Daarnaast leren de kinderen op spelenderwijs met andere kinderen om te gaan waardoor ze leren delen, samen spelen maar ook het aangeven van eigen grenzen is hierbij erg belangrijk.


Aprilstraat 107
1335 BL  ALMERE-Buiten (Seizoenenbuurt)
036 – 5258075
LRK-nummer: 191260150