BSO De Lente

BSO De Lente is gevestigd in basisschool Aurora (Aprilstaat 105). Mede door de nauwe samenwerking met de school is deze locatie is twee jaar geleden geopend met één groep en wegens succes vanaf het schooljaar 2020-2021 uitgebreid naar drie groepen. De groepen zijn als volgt:

Basisgroep ‘De Tulp’

Leeftijd:  4 tot 12 jaar
Maximale groepsgrootte: 11 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 1

Basisgroep ‘De Lelie’

Leeftijd: 4 tot 12 jaar
Maximale groepsgrootte: 11 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 1

Basisgroep ‘De Zon’

Leeftijd: 4 tot 12 jaar
Maximale groepsgrootte: 11 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 1

We werken op deze BSO met een open deuren beleid. Dit betekent dat alle kinderen wel in hun basisgroep starten en met hun vaste groepsgenoten en pedagogisch medewerker rustig wat eten en drinken, maar daarna de vrijheid hebben om in één van de drie groepen een activiteit te doen. Op iedere groep is een ander thema. Zo is in ‘De Zon’ een bouwhoek, in ‘De Tulp’ een poppenhoek en in ’De Lelie’ zijn diverse knutselactiviteiten mogelijk.

Basisschool Aurora beschikt over een mooi groot schoolplein waar wij met de BSO ook vaak te vinden zijn. Daarnaast is er een gymzaal waar wij zo nu en dan gebruik van mogen maken.

BSO De Lente is op maandag t/m vrijdag geopend. Er wordt voorschoolse opvang en naschoolse opvang aangeboden. De tussenschoolse opvang wordt door Marijtje Doets gecoördineerd in de basisschool zelf.


Aprilstraat 105
1335 BL  ALMERE-Buiten (Seizoenenbuurt)
036 – 5258075
LRK-nummer: 217530448